Záhrada vo svahuvýsadba spevňujúca svah01

výsadba spevňujúca svah03

suchý múrik spevňujúci svah 01

miniflór spevňujúci svah

skalka spevňujúca svah
plants